Gå till huvudinnehållet

Vad är AuroraAl-nätverket?

Vad är AuroraAl-nätverket?

AuroraAl-nätverket är en tjänstehelhet vars mål är att lättare än tidigare hjälpa dig hitta de tjänster du söker. Aurora-nätverket består av funktioner uppbyggda av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (AuroraAl-gränssnittet, rekommendationsmotor och AuroraAl-kontot) samt digitala tjänster på nätet.

Hur fungerar AuroraAl-nätverket?

AuroraAl-nätverket utnyttjar artificiell intelligens och rekommenderar tjänster åt dig som du behöver i din egen livssituation. Nätverket kopplar samman tjänster och gör det möjligt att med ditt tillstånd datasäkert överföra dina uppgifter från en tjänst till en annan. Detta gör det lättare för dig att uträtta ärenden.

Varför och var sparas mina uppgifter?

För att vi ska kunna erbjuda dig träffande tjänstebeskrivningar behöver vi information om dig och din livssituation. När du besöker en tjänst som är kopplad till AuroraAl-nätverket kan du till exempel tillfrågas om din ålder eller bostadsort. Denna uppgift kan sparas på ditt AuroraAl-konto. Du kan varje gång själv bestämma om dina uppgifter får sparas på AuroraAl-kontot och om uppgifterna kan överföras från en tjänst i AuroroaAl-nätverket till en annan. För att säkerställa ditt dataskydd sparas de uppgifter du lämnat i AuroraAl-nätverket inte direkt på AuroraAl-kontot, utan de förvaras decentraliserat i AuroraAl-nätverkets tjänst. På kontot sparas sådan information om dig (t.ex. din boningsort) som har sparats i AuroraAl-nätverket. När du besöker ny tjänst i AuroraAl-nätverket kan du ge tjänsten till- stånd att söka information du lämnat för andra tjänster i nätverket. Du behöver inte lämna in samma uppgifter på nytt. Om du vill kan du förhindra att uppgifterna sparas på kontot och du kan också ta bort en del av eller alla uppgifter du sparat på ditt konto. Om du vill kan du förhindra att uppgifterna sparas på kontot och du kan också ta bort en del av eller alla uppgifter du sparat på ditt konto.