Gå till huvudinnehållet

Skapa ett AuroraAI-konto

AuroraAI-nätverket kombinerar information som du ger i tjänsterna kopplade till nätet. Du kan administrera dina uppgifter och ditt samtycke till att uppgifterna lämnas ut på ditt AuroraAI-konto.

De uppgifter du ger kan användas för att underlätta övergången från en tjänst till en annan och med hjälp av dem kan du få rekommendationer om tjänster som passar din livssituation.

Skapa kontot med en privat e-postadress som du länge kommer att ha tillgång till.

    Krav på lösenord
  • längd 12–99 tecken
  • minst en stor bokstav
  • minst en liten bokstav
  • minst en siffra
  • minst ett specialtecken
  • endast bokstäver, siffror och specialtecken
  • tillåtna specialtecken: = + - ^ $ * . [ ] { } ( ) ? " ! @ # % & / \ , > < ' : ; | _ ~ `
  • bokstäverna å, ä, ö är inte tillåtna